Loslaten

foto (8)

Loslaten betekent één te worden met jezelf.

Als er een ding is dat we allemaal gemeen hebben is dat we gelukkig willen zijn en pijn willen vermijden. Toch plaatsen we onszelf continu in situaties die ons zullen kwetsen.
We pinnen ons geluk vast aan mensen, omstandigheden en dingen. We stresseren ons over de mogelijkheid om iets te verliezen. Daarna verdrinken we onszelf in verdriet als er echt iets veranderd.

We hechten ons aan materie alsof die bepalen wie wij zijn. We hechten ons aan gevoelens en ironisch genoeg zijn het niet alleen de positieve gevoelen. Als je jezelf jarenlang hebt gewenteld in spijt of teleurstelling, dan kan het veilig lijken en zelfs geruststellend voelen om verder te lijden.
In een poging om ons vast te houden aan wat vertrouwd is, beperken we ons zelf om geluk te ervaren in het hier en nu. Wees gelukkig met wat je hebt; vind vreugde met hoe de dingen zijn. Wanneer je realiseert dat er niets ontbreekt. Ben je vrij.

Als je ophoudt met vasthouden, bezitten, en de wereld om je heen te controleren, dan geef je de wereld de vrijheid om je te vervullen. Daarom is loslaten zo belangrijk:
loslaten is geluk binnenlaten

Wees je ervan bewust dat het leven alleen beschikbaar is in het huidige moment. Wees toegewijd om diep te leven in ieder moment van het dagelijks leven. Probeer jezelf niet te verliezen in wanhoop of mee te laten slepen door spijt over het verleden, zorgen over de toekomst, of verlangens, woede of jaloezie in het heden.
Oefen om bewust te zijn van je ademhaling en om je bewust te maken van wat er gebeurd in het hier en nu. Wees vastbesloten om de kunst van het aandachtig leven te leren door de wonderbaarlijke, verfrissende en helende elementen die in alle situaties zijn, in ons en om ons heen. Op deze manier zullen we in staat zijn om de zaden van vreugde, vrede, liefde en begrip in onszelf te kweken, waardoor het werk van transformatie en genezing in ons bewustzijn zal plaatsvinden.

Wij zijn ons bewust dat geluk vooral afhankelijk is van onze mentale houding en niet van de externe omstandigheden. Leer om gelukkig te leven in het huidige moment door je gewoon te beseffen dat we al meer dan genoeg voorwaarden hebben om gelukkig te zijn.

Moet een bloem iets te doen hebben? Nee, het doel van een bloem is een bloem te zijn. Jouw doel is om jezelf te zijn. Je hoeft niet te rennen en te vliegen om iemand te worden.
Je bent geweldig gewoon zoals je bent. Als je deze les begrijpt dan zal je, de blauwe lucht, en alles wat verfrissend en helend werkt in het huidige moment waarderen. We hebben al alles waar we naar op zoek zijn, we zijn alles wat we willen worden.

We zijn al goed genoeg, dus waarom niet gewoon met anderen die ook goed genoeg zijn samen leven en genieten? Gewoon zijn. Gewoon in het moment in deze plaats is de diepste beleving van het zijn. Er valt niets te bereiken. We kunnen niet mediteren of bidden om verlichting te bereiken, omdat de verlichting al in ons is.
We hoeven niet overal te zoeken. We hoeven niet te oefenen om een hoge positie te verkrijgen. We kunnen genieten van elk moment. Mensen praten over de vervoering van verlichting (nirvana), maar we zijn er al. Doelloosheid en verlichting zijn één. We hebben alles wat we nodig hebben om het huidige moment de gelukkigste in ons leven te maken, zelfs als we een verkoudheid hebben of hoofdpijn. We hoeven niet te wachten totdat we over onze verkoudheid heen zijn om gelukkig te zijn.
Het hebben van een verkoudheid is een onderdeel van het leven. Wees gelukkig in het huidige moment. Vraag nergens anders om. Verwacht geen extra geluk. Doelloosheid is stilstaan en je realiseren dat het geluk al beschikbaar is.

Doelloosheid associëren we vaak met lui of nutteloos zijn. Terwijl doelloosheid de sleutel is van ons geluk. We verachten datgene wat ons vrijheid en geluk zal geven.
Doelloosheid geeft ons de vrijheid, en vrijheid is de enige voorwaarde voor geluk. Als wij in ons hart, ons nog steeds vastklampen aan iets zoals boosheid, angst, of bezittingen dan kunnen we niet vrij zijn. Doelloosheid betekent dat we vrij zijn om van het moment te genieten.

Lao Tzu

Als ik loslaat wie ik ben, dan wordt ik wie ik kan zijn.
Als ik loslaat wat ik heb, dan ontvang ik wat ik nodig heb.

Tao

Zij die kennis zoeken,
Verzamelen elke dag iets.
Degenen die de weg zoeken,
Laten iedere dag iets los.
Ze gaan en laten gaan,
Tot het bereiken van geen actie.
Als er niets wordt gedaan,
Wordt er niets nagelaten.
Neem nooit de wereld over om er mee te knoeien.
Degenen die willen knoeien
Zijn niet geschikt om de wereld over te nemen.

Mocht je meer willen weten over het ‘loslaten’ laat dan een berichtje achter met je mailadres. We sturen je dan een mail met extra informatie over de kracht van het loslaten.

Wereldoorlog 3.. Geest versus Lichaam

World war 3

Wereldoorlog 3 .. Geest versus lichaam

De maatschappij leert ons om onze eigen grenzen te verleggen totdat we onszelf haten.

We worden gedomineerd tot iets wat we niet zijn. De vrouw moet er zo mager uit zien tot ze niets meer is als een wandelend skelet. De man moet er uitzien als een opgeblazen G.I. Joe. Kwaliteit tijd, liefde en geduld. worden ingewisseld voor materiële zaken. Kinderen wordt geleerd om rond te lopen in de nieuwste trend en leren andere kinderen te pesten die dit niet kunnen veroorloven. Eigenwaarde wordt gelinkt aan de spullen die je bezit.
Dan hakt zelfhaat erin. De maatschappij leert ons om niet van onszelf te houden tot we onrealistische doelen hebben bereikt in het leven. Zo groeit onze zelfhaat op weg naar deze onrealistische doelen toe. Zelfs als we onze doelen hebben bereikt voelen we nog steeds die zelfhaat. Dan kom je erachter dat het allemaal een scam was. Je voelt je gedesillusioneerd en depressief. Je vraagt je af wat de zin van het leven is. De maatschappij draait je dan weer een loer door je te vertellen dat het je eigen schuld is. Ga maar naar de GGZ. Stop er maar wat pillen in.

We worden allemaal gehersenspoeld. De holocaust is niet gestopt. Hitler is niet dood. De samenleving plant het zaadje van haat in het achterhoofd van elk kind door middel van ‘onderwijs’. Dat zaadje groeit en groeit elke dag tot het kind leert om van zichzelf te houden puur voor wie hij/zij is. Onderwijs leert ons dat kennis macht is. Maar het leert ons niet dat echte kracht innerlijk vrede is. Wat is het nut van al die kennis over van alles als we onszelf niet kennen. Je wordt geleerd dat onze geest geen grenzen kent. Dat is een leugen want ons lichaam kent hele duidelijke grenzen. We worden geleerd om die grenzen te negeren.
We worden niet lui als we leren om innerlijke vrede, acceptatie en zelfliefde op de eerste plaats te zetten. We zullen nog steeds willen leren over alles over de kennis die er is. Maar niet uit angst of bedrog maar uit een rustig hart en een geest vol vreugde.
Wij worden onderwezen om onze geest superieur te maken. We zijn nog steeds bezig om de übermensch te creëren die Hitler wilde creëren. We gaan tegen de natuur in. Zoveel kinderen lopen er rond vandaag de dag die zichzelf haten. Tegenwoordig is het een trend onder kinderen om zichzelf te snijden om het gevoel te verlichten van de pijn die het voortdurend denken creëert dat ze niet goed genoeg zijn.

Kinderen kunnen niet slapen omdat hun gedachten racen vol met kennis over alle weetjes en feitjes die er zijn en kan geen rust vinden. Dan geven we ze koffie en energiedrankjes om dat probleem op te lossen. Onze geest wordt gedomineerd. Daarna domineert onze geest ons lichaam. Dan gebruiken we drugs om ons lichaam te blijven gedomineerd. Dan beginnen we ons lichaam te haten. Dan snijden we in ons lichaam. Dan als niets anders meer werkt. Doden we ons eigen lichaam.
School moet niet alleen maar gaan over kennis. Het zou in de eerste plaats moeten gaan over over geduld, wijsheid, spirituele groei, zelfliefde en zelfacceptatie. Dat zou onze hoogste prioriteit in het leven moeten zijn. Dat is wanneer we vrede creëeren, liefde en vreugde. De dingen in het leven die er echt toe doen ..

Wereld oorlog 3 is nu gaande, hier in onze gedachten .. Geest versus lichaam.

World war 3.. Mind versus Body

World war 3

World war 3.. Mind versus body

Society teaches us to push our own limits untill the point of self hatred.

We are being dominated to be something we are not.

For woman to be as skinny that they look like walking skelletons. For man to look like blown up G.I. Joe’s. Quality time, love and patience. is exchanged for material things. Children are taught to walk around in the latest trend and learn to make fun of the children that can’t afford it.
Than selfhatred kicks in. Society teaches us not to love ourselves until we meet unrealistic goals in live. So we end up hating ourselves on the way to those goals. Even if we meet our goals we still feel selfhatred. Finding out it has all been a scam. When you feel disillusioned and depressed. Society screws you over again when you are down. Telling you that it is your own fault.

We are all being brainwashed. The holocaust didn’t stop. Hitler is not dead. Society is planting a seed of hate in every child’s mind through ‘education’. That seed is growing and growing everyday untill the child is taught to love herself first for just being who she/he is. Education is teaching us that knowledge is power. But it doesn’t teach us that true power is peace. What’s the point of knowing everything there is to know but not knowing ourselfs.

We won’t get lazy if we learn to put patience, acceptance and selflove in first place. We will still want to learn all about the knowledge that is out there. Just not out of fear but from a peaceful heart and a mind filled with joy.

We are being taught to make our minds feel superiour. We are still trying to create the superiour people that Hitler wanted to create. We are going against nature. So many children are hating themselves these days. Today it is a trend amongst kids to cut themselves up to feel relieve from the pain of constantly thinking their not good enough.
Kids can’t sleep because their minds are racing and can’t find any peace. Than we give them coffee and energy drinks to fix that problem. Our minds are being dominated. Than our minds dominate our body’s. Than we drug our body’s to stay dominated. Than we hate our body’s. Than we cut our body’s. Than if nothing else works. We kill our own body’s.

School shouldn’t put  knowledge in first place.. It should be about being patience, acceptance, wisdom, spiritual growth, loving ourselves and accepting ourselves. That should be our highest goal in live. That’s when we create peace, love and hapiness. The things that truelly matter.. No outside army can rescue us from this war. We have to change society and our education system to beat this war from with in.

World war 3 is going on right now, right here in our minds.. Mind versus body.