World war 3.. Mind versus Body

World war 3

World war 3.. Mind versus body

Society teaches us to push our own limits untill the point of self hatred.

We are being dominated to be something we are not.

For woman to be as skinny that they look like walking skelletons. For man to look like blown up G.I. Joe’s. Quality time, love and patience. is exchanged for material things. Children are taught to walk around in the latest trend and learn to make fun of the children that can’t afford it.
Than selfhatred kicks in. Society teaches us not to love ourselves until we meet unrealistic goals in live. So we end up hating ourselves on the way to those goals. Even if we meet our goals we still feel selfhatred. Finding out it has all been a scam. When you feel disillusioned and depressed. Society screws you over again when you are down. Telling you that it is your own fault.

We are all being brainwashed. The holocaust didn’t stop. Hitler is not dead. Society is planting a seed of hate in every child’s mind through ‘education’. That seed is growing and growing everyday untill the child is taught to love herself first for just being who she/he is. Education is teaching us that knowledge is power. But it doesn’t teach us that true power is peace. What’s the point of knowing everything there is to know but not knowing ourselfs.

We won’t get lazy if we learn to put patience, acceptance and selflove in first place. We will still want to learn all about the knowledge that is out there. Just not out of fear but from a peaceful heart and a mind filled with joy.

We are being taught to make our minds feel superiour. We are still trying to create the superiour people that Hitler wanted to create. We are going against nature. So many children are hating themselves these days. Today it is a trend amongst kids to cut themselves up to feel relieve from the pain of constantly thinking their not good enough.
Kids can’t sleep because their minds are racing and can’t find any peace. Than we give them coffee and energy drinks to fix that problem. Our minds are being dominated. Than our minds dominate our body’s. Than we drug our body’s to stay dominated. Than we hate our body’s. Than we cut our body’s. Than if nothing else works. We kill our own body’s.

School shouldn’t put  knowledge in first place.. It should be about being patience, acceptance, wisdom, spiritual growth, loving ourselves and accepting ourselves. That should be our highest goal in live. That’s when we create peace, love and hapiness. The things that truelly matter.. No outside army can rescue us from this war. We have to change society and our education system to beat this war from with in.

World war 3 is going on right now, right here in our minds.. Mind versus body.

Verwerking kindermisbruik

selfloveheart

Iemand heeft ons dit toegestuurd. Deze man is als kind ernstig mishandeld geweest. Het heeft hem geholpen in zijn verwerkingsproces. Hopelijk helpt het jou ook;

“Wanneer het kind erg jong is dan houd ze van haar ouders. Het kind houdt van hen, ook al houden de ouders niet van het kind. En als ze wordt misbruikt op welke manier dan ook. Dan NOG houdt ze van hen! Het kind heeft haar ouders nodig om te overleven​​, zo kan het kind niet, en zal het kind hen niets kwalijk nemen.

En het is op dit punt dat het kind een fantasie band creëert met de ouders, en de fantasie is: “Ik weet dat ze van diep van binnen van mij houden, ik weet zeker dat ze dat doen.
Het probleem ben IK! Ik ben niet lief, ik ben niet waardig, ik ben geen goed kind, ik ben slecht! “
Kortom, het kind draagt ​​de verantwoordelijkheid “Voor de ouders onverantwoordelijkheid en gebrek aan liefde.”
Even later wanneer het kind is opgegroeid, zal het kind nog steeds deze valse boodschap meedragen in haar onderbewustzijn.
En tenzij het kind dit leest, zal ze deze VALSE boodschap meedragen tot haar graf.
De waarheid is dat het nooit waar was. In het kleine geest van het kind kon ze alleen maar doen wat ze dacht dat haar veilig zou houden.
Ieder kind is altijd lief, ieder kind is GOED, elk kind is waardevol,
en ieder kind verdient het om geliefd te zijn.

Je kunt niet terug naar het kind zijn, maar je kunt dit kopieëren en zelf een aantal persoonlijke details aan toevoegen, en lees dit vlak voor je het licht uit doet en
gaan slapen. En lees dit aan het begin van de ochtend voordat je maar iets gaat doen. (Het is zeer krachtig in de ochtend).”

We komen als we volwassen zijn vaak in strijd over onze gevoelens naar onze ouders toe als we als kind zijn mishandeld. Dit verklaart waarom dit gebeurd.

Het kind neemt ALTIJD de schuld op zich omdat het een kind is. Het kind is volledig afhankelijk is van de volwassene.
Het is ondenkbaar dat het kind de schuld zal leggen op haar levensbron; de ouders.
Het kind heeft dus geen andere optie dan de schuld op zich zelf te nemen — DIT IS EEN FEIT! Geen mening.

Maak nu de basis om je herstel op te bouwen.
Je was onschuldig, een kind met een onschuldige geest, je was altijd lief en altijd in staat om lief te hebben. Je werd verraden door degenen die jou zouden moeten liefhebben en beschermen. Laat nu de schuld waar het hoort. . . . . . bij hen.
Begin een band op te bouwen met het kind dat je ooit was — Het kind is er nog steeds in jezelf, hou van het kind en bescherm het kind.

PN